Osobní trénink je podle individuálních potřeb, přání a možností ideálně navržená fyzická aktivita pod dohledem profesionálního osobního trenéra. Typ a metodika tréninku záleží na klientovu cíli a jeho možnostech, ale také na schopnostech a dovednostech osobního trenéra.

Veškeré cvičení probíhá nejen na strojích, ale hlavně i s nejmodernějšími pomůckami v oblasti fitness, které byly převzaty z rehabilitace.
Jsou to: Flowin®, BOSU®, závěsný systém, cvičení dle zásad Pilates Institute®, velké a malé míče, cvičení dle fyzioterapeutických pravidel

Všechny tyto pomůcky a zásady se při cvičení spojují v jedno...a tím získáme zdravotně Funkční fitness trénink.