Zobrazit ve vyhledávání navigaci

Navigace

Vyhledávání

Profil

Mgr. Zbyněk Petr

Vystudoval Fakultu tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze, obor Tělesná výchova a sport. S praxí v oblasti fitness, s trénováním soukromých osob – klientů, začal již při studiu na vysoké škole, to vše v několika fitness centrech v Praze. Ve stejné době je spoluzakladatel „fitness minispolečnosti“, nabízející osobní tréninky a individuální cvičení nejen ve fitness, ale i mimo něj - v bazénu (výuka plaveckých stylů, kondiční plavání), kondiční tréninky v přírodě, bojové sporty atd, s působením po celé Praze. Kromě toho zastával funkci odborného asistenta tělesné výchovy na 2. a 3. Lékařské fakultě v Praze. Jako doplněk k veškeré této práci působil jako delegát (a lyžařský instruktor) cestovní kanceláře a škol. 

V roce 2004 nastoupil do nově příchozí mezinárodní sítě wellness center Holmes Place, kde působil jako osobní trenér a o rok později po zbytek svého působení i jako Gym Manager, hlavní trenér fitness a hlavní školitel osobních trenérů nejen pro Českou republiku (ale i pro oblast střední Evropy). Absolvoval různá školení zabývající se hlavně správným a zdravým držením těla (Pilates Institute®, cvičení na míčích, BOSU® Core, apod.) a základy fyzioterapie. Píše do různých časopisů a na různé internetové portály odborně-populární články a působí jako konzultant v rámci zdravého životního stylu a správného cvičení. V posledních letech také pracuje jako odborný konzultant pro vybavování fitness center – domácích i profesionálních. 

Od roku 2006 školí pro mezinárodní školící institut FACE CZECH, s.r.o., kde všechny své nabyté zkušenosti využívá. Od roku 2008 je u FACE CZECH ACADEMY hlavním školitelem rekvalifikačního kursu pro osobní trenéry "Instruktor fitness centra a osobní trenér fitness". Mimo to školí také jednodenní workshopy (s orientací hlavně na individuální cvičení), odborné diplomy a zúčastňuje se jako lektor mezinárodně obsazených kongresů pořádaných FCA. Kromě práce školitele je od roku 2008 Fitness managerem a zástupcem ředitele v nově otevřeném sportovně-zdravotním centru této společnosti FACE CZECH FITNESS, kde pomáhá sestavit jednotlivé části centra, vybrat tým, založit celý systém a ve finále ho pomáhá otevřít. S tehdejším ředitelem Danielem Müllerem dokáže pro centrum získat (jako 1. v republice) certifikát Ekologicky šetrná služba. Po čase se stává hlavním koordinátorem celého centra.
V roce 2009 se po mezinárodních školeních stává jedním z Master Trenérů pro Českou republiku pro fitness pomůcky BOSU® a Flowin®.

Na začátku roku 2010 se rozhodne věnovat hlavně praktické části své profese, a tak pomoci více lidem v rámci individuálního tréninku a více trenérům a instruktorům v jejich praxi v rámci školení. Opouští tedy pozici koordinátora FACE CZECH FITNESS, zůstává jen jako hlavní trenér (do července 2010), a naplno se věnuje osobnímu trénování a školení a doškolování ostatních trenérů a instruktorů v rámci FACE CZECH ACADEMY. V první polovině tohoto roku také začíná spolupracovat jako školitel s akreditovaným slovenským školícím institutem Sport Club Pohoda.

Na přelomu let 2011 a 2012 odchází z FACE CZECH jako trenér a zůstává zde jen jako externí školitel, zároveň začíná nezávisle externě školit pro mezinárodní řetězec Holmes Place, Czech Republic. Trenérskou praxi přesunuje do nově vzniklého zdravotně-kondičního Centra funkčního pohybu Daniela Müllera, kde se z části spolupodílí na zařizování tohoto centra. Zároveň spolu zakládají IQ POHYB - pilates & fitness academy, kde působí jako jeden z hlavních školitelů a jako garant vzdělávacích programů. Mimo to i jako manager vzdělávání. Také spolu otevírají semináře pro veřejnost, které jsou založeny na jednoduše pochopitelné teorii a jednoduché praxi, při které se účastníci učí například správně sedět, zmobilizovat si hrudní páteř, naučit se správně procvičovat břišní svaly apod. Mimo to školí učitelky a rodiče ze sítě soukromých bilingválních základních škol. V rámci těchto seminářů učí pedagogy správně cvičit s dětmi a volit správnou kompenzaci sezení ve škole (při TV, ale i ve vyučovacích hodinách). Rodiče pak školí v základní diagnostice pohybového aparátu svých dětí.

Od roku 1992 se věnoval vodnímu pólu, ve kterém nakonec reprezentoval Českou republiku, později se také stal asistentem trenéra reprezentace České republiky. Nyní se ve volném čase věnuje hlavně fitness, horskému kolu, bojovým sportům, lezení po skalách, vysokohorské turistice, lyžování a mnoha dalším sportům. Mezi ostatní koníčky patří hlavně cestování, rocková hudba, přátelé, zábava...a samozřejmě rodina.

Odborná kvalifikace a vzdělání, historie trenérské a školitelské praxe...