Zobrazit ve vyhledávání navigaci

Navigace

Vyhledávání

Funkční fitness

Přemýšlejte, kam se pohybově člověk dostal díky moderní civilizaci...Funkční fitness je nový, moderní směr cvičení, který v rámci možností v každé situaci - cvičební fyzické námaze, je zacílen v prvé řadě na zlepšování držení těla, a až sekundárně je zacílen na výkon. Proto všichni, kdo se s takovým typem cvičení díky mně (a díky absolventům mých kurzů, kteří se snaží o to samé) setkali, jsou nadšení z vždy "tak trochu jiného pocitu ze cvičení"...
Základy tohoto typu cvičení používám u každého klienta a při každém školení...
Jde tedy o co nejzdravější a nejpřirozenější cvičení - ať už v klasické posilovně, mimo ní, s pomůckami nebo jenom s vlastním tělem.

O co tedy přesně jde?

 • Snaha o cvičení ve fitness způsobem, při jakém je kladen důraz nejen na výkon, ale hlavně na zlepšení funkčnosti HSSS (hlubiký svalový stabilizační systém) a maximální podporu správného a bezbolestného držení těla – což je o správné aktivaci HSSS, tzv. Core (střed těla)…
 • Snaha o maximální přiblížení se k fyzioterapeutickým pravidlům cvičení
 • Vysoký zdravotní aspekt účinku cvičení (díky fyziologicky správně nastaveným kloubům, svalům a páteři)
 • Při jistých vadách držení těla nastavit cvičební pozici odlišně - tak, aby podpořila rychlejší návrat ke správnému držení těla
 • Vyvádění stabilního Core při cvičení z rovnováhy
 • Základy cvičení vycházející z metody, která propojuje několik rehabilitačních směrů s kondičním cvičením
  Pilates Institute® - Mgr. Daniel Müller
  Zásady cvičení dle Doc. PaedDr. Pavla Koláře 
  Využití fyzioterapeutického konceptu Spiraldynamik®

Celé si to můžeme převést na příklad: 

Těžko na cvičišti (cvičení), lehko na bojišti (život)

 1. Při jakékoliv aktivitě klienta mít aktivní Core + postavení těla (základ pro ostatní pohyby, kterými následně nebudou přetěžovány ostatní svaly, páteř a klouby a tím pádem maximálně precizní a účinné procvičení dané svalové partie)
 2. pak můžeme cviky nazvat jako zdravotně funkční cviky
 3. Převádění síly Core nabyté ze cvičení do běžných pohybových životních situací (a tím pádem snižování rizika úrazu, přetížení páteře, kloubů a svalů)