Zobrazit ve vyhledávání navigaci

Navigace

Vyhledávání

Flowin® - Jak na něj zdravě?

Flowin® podložka může být skvělým pomocníkem při jakémkoliv cvičení, výborným doplňkem ostatních sportovních aktivit, perfektní pomůcka na posílení hlubokého svalového stabilizačního systému a v neposlední řadě můžete díky této podložce zvyšovat i svojí výkonnost či zpevňovat svaly.

Jenže...Flowin® byl vyvinut pro sportovce, ne pro obyčejnou klientelu se zdravotními problémy běžné populace!!!

...není vše tak jednoduché, jak se zdá a problém Flowinu® je v tom, že pokud na něm nebudou cviky správně technicky provedené a nebude vhodně zvolený tlak do/od podložky, je velké riziko přetížení některých svalových skupin, které se negativně podílejí na držení těla!Flowin® Core

  1. U Flowinu® je díky tření velké riziko přetížení flexorů kyčlí, které mohou následně přetížit bederní oblast vzpřimovačů páteře. Tyto obě svalové skupiny jsou u většiny populace přetížené již z běžného života, a proto mají tendenci se při jakémkoliv cvičení zapojit a bohužel většina originálních cviků na Flowin® podložce tomuto přetížení nahrává...
  2. Další důležitý aspekt je, že většina originálních cviků tělo zafixovává do flexe - což je hybný stereotyp, ve kterém jsou lidé po většinu běžného dne, a proto je tělo tímto směrem přetížené opět už z běžného života...
  3. Při nedůsledném kontrolování polohy kloubů je riziko přetížení kloubních pouzder a vazů - na Flowinu jde hlavně o zápěstí, lokty a kolena... Také je potřeba cvičit v kontrolovaných rozsazích pohybů, které jsou fyziologické pro daný kloub.
  4. Flowin® napomáhá proximální práci svalů, která není pro tělo v dnešní době moc vhodná a je tedy třeba pracovat v distálním směru svalů.

Flowin® DynamicProtože můj styl cvičení a školení je postaven na zdravotním aspektu (hlavně co se týče držení těla), nebyl jsem nejdříve ze cvičení na Flowinu® nadšený. Nicméně pak jsem na základě znalostí Pilates Institute®, správné funkce Core a různých fyzioterapeutických pravidel jednotlové cviky zmodifikoval tak, aby byly zdravotně neškodné a naopak - spíše prospěšné. No a samozřejmě některé cviky ještě "dovymyslel" a jiné pro běžnou klientelu úplně vypustil...
Proto pokud já cvičím na Flowinu® (a mí žáci ze školení), jsou cviky trochu jiné, než je třeba možné vidět na různých videích - ať už na originálních DVD, či na různých webových stránkách, kde se s Flowinem® setkáte...


Takže co je na Flowinu® se mnou jiné? Shrnutí k výše uvedenému...

  1. Snaha o minimální (a pokud možno žádné) zapojení flexorů kyčlí - cviky jsou zmodifikovány oproti originálním a tlak je zvolen v pravou chvíli - ne po celou dobu cviku!
  2. Složení Flowin® lekce je třeba zvolit tak, aby nedocházelo k přetěžování hybného stereotypu do flexe, ale aby byly cviky za sebou vhodně naskládány!
  3. Pořadí cviků a jejich techniku zvolit tak, aby nedocházelo k přetěžování kloubů - hlavně zápěstí a ramen!
  4. Rozsahy bohybů jsou ovlivněny individuálním fyziologickým rozsahem daných kloubů!
  5. Veškeré cviky jsou technicky provedeny tak, aby byl správně aktivní Core a tak se nepřetěžovaly svalové skupiny, které mohou mít negativní vliv na držení těla!
  6. Při veškerém cvičení na této pomůcce by měly být VŽDY cítit aktivní břišní svaly a svaly dolních fixátorů lopatek a NIKDY bederní oblast, svaly flexorů kyčlí a svaly kolem krční páteře.

Pokud byste se chtěli dozvědět víc, doporučuji školení Flowin® Core & Dynamic...